De Gamles Bys Kirke

PRÆST: Birger Bavnhøj
Træffes:
Tirsdag - fredag: kl. 11 - 12
Mandag, fri.
Kontor:
Edith Rodesvej 1, 1 sal
2200 Kbh. N
Tlf.: 35 30 32 74
Mobil: 21 35 12 15


Organist:
Jens Sparrevohn Rønn
Lykkesholms allé 22, 2 tv
1902 Frederiksberg C
20 94 98 34
jens(AT)roenncph.dk

Kvartermester Henrik Skjoldager
Sjællandsgade 40, g219
2200 København N
Tlf: 35 30 32 76
E-mail til kirkekontoret: henrik.skjoldager@suf.kk.dk
Privattelefon: 35 81 21 45
Træffes mandag til fredag 10-12.

Plejecentret Sølund

Pastor Jeppe Carsce Nissen
Ryesgade 20
2200 Kbh. N
tlf. 60 93 50 93
Mail: jcni@km.dk
Fridag: fredag.
Kirken er lukket hver onsdag